Psycholog

Joanna Gruszka

„Bądź dobrej myśli, bo po co być złej”- Stanisław Lem.

Możliwość konsultacji on-line.

Oferta

#1

Konsultacje psychologiczne:

To wstępne spotkania z psychologiem. To pierwszy krok na drodze do rozpoznania
problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. 

#2

Poradnictwo psychologiczne:

To kilka lub kilkanaście spotkań z psychologiem poświęconych różnego rodzaju trudnościom
życiowym klienta, rozwiązaniom aktualnych problemów, a przede wszystkim wsparciu
klienta w sytuacji kryzysu.

#3

Interwencja kryzysowa:

Polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu
lęku. W interwencji kryzysowej istotne jest empatyczne, a zarazem praktyczne
odpowiedzenie na potrzeby osoby w kryzysie.

#4

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

adhd, neurodevelopmental disorder, attention deficit hyperactivity-6625725.jpg