Oferuje

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

(TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych

Mogą to być m.in. kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości). Jest to również forma zajęć polecana dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ADHD.

Trening umiejętności społecznych jest dobrą okazją do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami takimi jak tendencja do długiego i głębokiego przeżywania porażki.

Dzieci i młodzież uczą się jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy poprawić własne zachowania względem innych. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.
Uczestnictwo w zajęciach TUS pomaga:
– poszerzyć wiedzę o umiejętnościach społecznych;
– zwiększyć zakres umiejętności wykonawczych;
– zmienić doświadczenia i przeżycia w sytuacjach społecznych.
Zajęcia TUS uczą:
– rozpoznawać treści przeżywanych emocji;
– sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego;
– sposobów na utrzymywanie i poprawianie koncentracji;
– pohamowania nieakceptowalnych reakcji;
– kształtowania samooceny.

man, face, psychosis-2877135.jpg
Masz więcej pytań

Napisz do mnie wiadomość

Za pomocą formularza kontaktowego możesz wysłać wiadomość email