Oferuje

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku

W interwencji kryzysowej istotne jest empatyczne, a zarazem praktyczne odpowiedzenie na potrzeby osoby w kryzysie.

Celem interwencji kryzysowej jest:
– złagodzenie objawów reakcji kryzysowej;
– przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie zbliżonego do tego sprzed wystąpienia kryzysu.
Oferta pomocy adresowana jest do osób dorosłych i młodzieży będących w kryzysie o naturze psychicznej na skutek różnych, trudnych wydarzeń życiowych takich jak:
– doświadczanie przemocy;
– kryzysy i konflikty rodzinne (rozwód, rozstanie);
– śmierć/strata bliskiej osoby;
– długotrwała choroba;
– utrata pracy i nagłe zmiany życiowe;
– myśli i zachowania samobójcze;
– zdarzenia losowe (wypadek, przestępstwo).

Masz więcej pytań

Napisz do mnie wiadomość

Za pomocą formularza kontaktowego możesz wysłać wiadomość email