O Mnie

Nazywam się Joanna Gruszka.

W 2013 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych. W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Transportu. W Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie ukończyłam pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiadam certyfikat uprawniający mnie do prowadzenia zajęć w ramach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyłam także szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uprawniający do prowadzenia praktycznych zajęć z w/w zakresu.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam będąc wolontariuszem w Klinice Psychiatrii AM w Lublinie, w Przedszkolu Specjalnym w Lublinie oraz w Stowarzyszeniu Abrakadabra z siedzibą w Chyżej prowadząc terapie metodą 3 I. Po zakończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu gdzie pracuję do chwili obecnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam także w Szkole Podstawowej w im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie. Pracowałam tam z dziećmi i młodzieżą z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi oraz sprawiającymi trudności wychowawcze. Obecnie pracuję także w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu prowadząc zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz w Zamojskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego udzielając wsparcia dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.

Praca w zawodzie psychologa jest spełnieniem moich marzeń. Już w latach szkolnych wiedziałam, że chce pomagać ludziom w trudnych dla nich sytuacjach.

Masz więcej pytań

Napisz do mnie wiadomość

Za pomocą formularza kontaktowego możesz wysłać wiadomość email